ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 10/20-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 10/20-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Λαμπτήρας led
(τύπου φθορίου μήκος 60cm. Τ8 για ντουΐ G13, τάση 220-230volt,
χρώμα φωτισμού 4000) τμχ.110
2. Λαμπτήρας led
(τύπου φθορίου μήκος 120cm. Τ8 για ντουΐ G13,τάση 220-230volt,
χρώμα φωτισμού 4000) τμχ.16
3. Λαμπτήρας led
(τύπου φθορίου μήκος 150cm. Τ8 για ντουΐ G13, τάση 220-230volt,
χρώμα φωτισμού 4000) τμχ.24
Αριθμός Εντολής 10/20-02-2023
ΑΔΑ 9ΧΕΦΟΡ1Π-4ΤΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear