ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 10/17-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 10/17-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. OPC DRUM τεμ.1
2. BLADE CLEANING τεμ.1
3. ROLLER CHARGE A3 τεμ.1
4. CHARGE BRUSH ROLLER τεμ.1
5. DEVELOPER MP2501 τεμ.1
6. DEVELOPER GEAR SET τεμ.1
7. TONER RICOH τεμ.1
8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
MEIOΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 10/17-02-2022
ΑΔΑ ΨΝΠ6ΟΡ1Π-ΤΕΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear