ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MERCEDES

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας Κινητήρων Mercedes (ΑE 40/2024)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-02-2024
Αριθμός Διακήρυξης 1/2024
ΑΔΑ 6ΓΕ6ΟΡ1Π-89Ξ
ΑΔΑΜ 24PROC014225614 2024-02-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2024 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear