ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 1/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 1/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέας Εδεσσας
(διεύθυνση: Φιλίππου 37 - Εδεσσα)
Τμηματική παράδοση για το 2022
2.700 λίτρα περίπου
Αριθμός Εντολής ΗΑ 1/13-01-2022
ΑΔΑ ΩΧΥ9ΟΡ1Π-25Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-01-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear