ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 07/08-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 07/08-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Απολυμαντικό υγρό επιφανειών 1 lt. τμχ.250
Αριθμός Εντολής 7/08-02-2023
ΑΔΑ 6ΛΧΤΟΡ1Π-Γ4Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear