ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 06/06-02-2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 06/06-02-2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ
Αριθμός Εντολής 6/06-02-2023
ΑΔΑ 9ΨΞ7ΟΡ1Π-ΥΓΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-02-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear