ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 04/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 04/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκης – Βάση Χαριλάου Θεσσαλονίκη
(διεύθυνση: Πλαταιών 26 Χαριλάου Θεσσαλονίκη)
Τμηματική παράδοση για το 2022
Αριθμός Εντολής ΗΑ 4/14-01-2022
ΑΔΑ 6ΤΒ8ΟΡ1Π-ΒΞΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-01-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear