ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 03/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 03/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκης – Τομέας Κατερίνης
(διεύθυνση: Νοσοκομείου 1 Κατερίνη)
Τμηματική παράδοση για το 2022
2.700 λίτρα περίπου
Αριθμός Εντολής ΗΑ 3/14-01-2022
ΑΔΑ ΨΤΣΦΟΡ1Π-242
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-01-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear