ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 02/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 02/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκης – Τομέας Γιαννιτσά
(διεύθυνση: Αθλητικό κέντρο πλατανότοπου –Γιαννιτσά)
Τμηματική παράδοση για το 2022
260 λίτρα περίπου
Αριθμός Εντολής ΗΑ 2/14-01-2022
ΑΔΑ ΨΓ2ΒΟΡ1Π-1Ο1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-01-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear