ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Δ16) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α.Δ. Δ16)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ+ΠΕΤ. ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ16/06-10-2023
ΑΔΑ Ψ60ΗΟΡ1Π-ΣΜ6
ΑΔΑΜ 23PROC013551418
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear