ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ( ΤΕΜ. 1.080) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ( ΤΕΜ. 1.080)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Αριθμός Εντολής Ν09/01-03-2021
ΑΔΑ 6ΥΦΞΟΡ1Π-ΝΩ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear