ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 72/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 72/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Microsoft Office Professional Plus 2016 x64 ή νεότερο με επιβεβαιωμένο δικαίωμα downgrade στην συγκεκριμένη έκδοση Τεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 72/2021
ΑΔΑ ΩΣΖΒΟΡ1Π-9ΗΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear