ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 64/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 64/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:9610853480 Τεμ:5
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 64/2021
ΑΔΑ 6ΦΓ7ΟΡ1Π-ΝΓ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear