ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 56/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 56/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 1.5 ΜΜ Τεμ:20
2. ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.00 ΜΜ Τεμ:20
3.ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.5 ΜΜ Τεμ:20
4.ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.00 ΜΜ Τεμ:50
5.ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.5 ΜΜ Τεμ:50
6.ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4.00 ΜΜ Τεμ:50
7.ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5.00 ΜΜ Τεμ:20
8.ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.00 ΜΜ Τεμ:50
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 56/2021
ΑΔΑ ΨΝΣ8ΟΡ1Π-ΚΤΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear