ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 53/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΣ 53/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων τύπου:
205/75/16 C, 110/108 R πρώτης τοποθέτησης
Τοποθέτηση στη Θεσσαλονίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης)
Τεμ. 6
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 53/2021
ΑΔΑ ΨΡΩΨΟΡ1Π-ΓΘΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear