Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του φωτοτυπικού μηχανήματος Konica Minolta bizhub185 του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του φωτοτυπικού μηχανήματος Konica Minolta bizhub185 του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του φωτοτυπικού μηχανήματος Konica Minolta bizhub185 του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου
Αριθμός Εντολής 80/05-04-2021
ΑΔΑ ΨΗ5ΡΟΡ1Π-ΓΡ7
ΑΔΑΜ 21PROC008524829
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear