ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ τεμ.30
2. ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10cmΧ10cm τεμ.3000
3. ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ.150
4. ΒΑΛΒΙΔΑ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ τεμ.30
5. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο 0 τεμ.50
6. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο 1 τεμ.50
7. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο 2 τεμ.100
8. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο 3 τεμ.200
9. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο 4 τεμ.200
10. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο 5 τεμ.100
Αριθμός Εντολής 130/11-11-2020
ΑΔΑ 6ΧΗΒΟΡ1Π-8Ω5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear