ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 100 AH 850A EN/SAE τεμάχια 10
Αριθμός Εντολής 129/06-11-2020
ΑΔΑ Ω38ΟΟΡ1Π-ΙΒΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear