ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 100 AH 850A EN/SAE TEM.50
2. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 74 AH 750A EN/SAE TEM.8
Αριθμός Εντολής 21/08-03-2021
ΑΔΑ 6876ΟΡ1Π-ΣΕΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear