ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 18ΜΗΝΕΣ
-Αναγόμωση φιαλών 1m3 (2lit, 2,5lit, 3lit, 5lit) ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας.
- Αναγόμωση φιαλών 1,5m3 έως 2 m3 (7,5lit έως 10lit) ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας.
-Υδραυλικές δοκιμές φιαλών και βαφές
-Κλείστρα φιαλών οξυγόνου με τοποθέτηση
-Μεταφορικά
Αριθμός Εντολής ΑΕ 135/04-06-2019
ΑΔΑ ΨΒΨΟΟΡ1Π-9Ι3
ΑΔΑΜ 19PROC005274959
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear