ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
1000 TEMAXIA ΤΩΝ 1000ML
Αριθμός Εντολής ΑΕ 109/08-05-2020
ΑΔΑ ΩΨΨ4ΟΡ1Π-86Υ
ΑΔΑΜ 20PROC007095465
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear