ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ-ΦΟΡΙΑΜΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ-ΦΟΡΙΑΜΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ-ΦΟΡΙΑΜΩΝ
Αριθμός Εντολής AE 127/05-06-2020
ΑΔΑ ΨΩ4ΕΟΡ1Π-ΡΣΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear