ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤHΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.000,00 ΛΙΤΡΑ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 164/04-09-2020
ΑΔΑ 6ΜΤ0ΟΡ1Π-ΚΜΧ
ΑΔΑΜ 20PROC007359452
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear