ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 85/10-08-2022
ΑΔΑ 9Ξ1ΓΟΡ1Π-ΧΞΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear