ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕ 16Κ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕ 16Κ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕ 16Κ
Αριθμός Εντολής 16Κ/18-07-2022
ΑΔΑ ΨΞΟΜΟΡ1Π-ΒΧ4
ΑΔΑΜ 22PROC010952389
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear