ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του VW Transporter Τ3 KHO-2013 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του VW Transporter Τ3 KHO-2013 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του VW Transporter Τ3 KHO-2013 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης - ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 25/16-02-2021
ΑΔΑ 69ΕΔΟΡ1Π-ΠΤ4
ΑΔΑΜ 21PROC008719791
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear