ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Α. ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ BLS
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
Γ. ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΒΛΕΦΟΚΕΝΤΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 88/28-04-2021
ΑΔΑ ΩΜΖΕΟΡ1Π-ΧΜΔ
ΑΔΑΜ 21PROC009136069
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear