ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
2) ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 44/08-03-2022
ΑΔΑ Ω8ΝΓΟΡ1Π-Υ01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear