Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του του ΚΗΗ- 1367 MERCEDES Sprinter ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του του ΚΗΗ- 1367 MERCEDES Sprinter ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού (ειδική μονάδα διακοπτών) για την επισκευή του του ΚΗΗ- 1367 MERCEDES Sprinter ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 8/11-01-2021
ΑΔΑ ΡΣΕ4ΟΡ1Π-Μ5Ε
ΑΔΑΜ 21PROC008084330
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear