ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΗΙ-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΗΙ-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΗΙ-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΓΝΗΣΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ.)
Αριθμός Εντολής 14/27-01-2021
ΑΔΑ : Ρ0ΓΚΟΡ1Π-2ΞΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008084356
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear