Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για το KHΗ – 5658 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Καλύμνου) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για το KHΗ – 5658 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Καλύμνου)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για το KHΗ - 5658 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Καλύμνου)
Αριθμός Εντολής 35/24-02-2021
ΑΔΑ ΡΩ1ΤΟΡ1Π-2Χ4
ΑΔΑΜ 21PROC008719386
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear