Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών φανοποιείας για το ΚΗΙ-9997 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών φανοποιείας για το ΚΗΙ-9997 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Ανταλλακτικών φανοποιείας για το ΚΗΙ-9997 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ)
Αριθμός Εντολής 66/24-03-2021
ΑΔΑ ΨΩ40ΟΡ1Π-ΩΡΔ
ΑΔΑΜ 21PROC008341114
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear