ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός Εντολής ΑΕ 105/31-10-2022
ΑΔΑ 9ΨΣΥΟΡ1Π-92Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear