Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και αποκαταστάσεις φθορών σε επενδύσεις και τον εξοπλισμό όλων των καθισμάτων (ταπετσαρίες) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και αποκαταστάσεις φθορών σε επενδύσεις και τον εξοπλισμό όλων των καθισμάτων (ταπετσαρίες) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, κατασκευής και αποκαταστάσεις φθορών σε επενδύσεις και τον εξοπλισμό όλων των καθισμάτων (ταπετσαρίες) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ Τομέα Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 185/25-08-2022
ΑΔΑ 67ΩΠΟΡ1Π-ΘΟΝ
ΑΔΑΜ 22PROC011158503
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear