Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης με σύναψη ετήσιας σύμβασης των Η/Υ, πολυμηχανημάτων και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης με σύναψη ετήσιας σύμβασης των Η/Υ, πολυμηχανημάτων και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης με σύναψη ετήσιας σύμβασης των Η/Υ, πολυμηχανημάτων και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομείς Μυτιλήνης -Ρόδου)
Αριθμός Εντολής 244/17-10-2022
ΑΔΑ 9Β4ΡΟΡ1Π-ΞΚ7
ΑΔΑΜ 22PROC011487542
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear