ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Εργασίες αντικατάστασης καλωδίωσης ηλεκτρικής
εγκατάστασης καμπίνας ασθενούς
ΚΗΙ9280 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P107990
Αριθμός Εντολής 79/04-11-2022
ΑΔΑ 6ΔΞ7ΟΡ1Π-ΔΡΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear