ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΓΡΟY ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY DALCO 100 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΓΡΟY ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟY DALCO 100

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DALCO 100 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L τεμ.15
Αριθμός Εντολής 114/21-09-2020
ΑΔΑ ΩΑ2ΩΟΡ1Π-Φ2Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear