ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ - ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αριθμός Εντολής 55/08-09-2021
ΑΔΑ ΨΨΧΒΟΡ1Π-ΟΞ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear