ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 5296 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 5296

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. METAL SEAL Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
2. Τσιμούχα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
3. Τσιμούχα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
4. Ρυθμιστής Κλαπέτο Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
5. Λάστιχο Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
6. Φλάντζα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
7. Φλάντζα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
8. Φλάντζα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
9.Εργασίες επισκευής για Ρυθμιστή στραγγαλιστικού κλαπέτου
Αριθμός Εντολής 99-100/20-08-2020
ΑΔΑ Ψ1ΣΧΟΡ1Π-ΟΛ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear