ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΟΞΥΖΕΝΕ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΟΞΥΖΕΝΕ)

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΔΑΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (ΟΞΥΖΕΝΕ) 3% 500ML τεμ.100
Αριθμός Εντολής 111/16-09-2020
ΑΔΑ ΨΡΜ1ΟΡ1Π-Θ7Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear