ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ρυθμιστής πίεσης για φιάλες Ο₂ ασθενοφόρων MERCEDES τεμ.20
Αριθμός Εντολής 115/21-09-2020
ΑΔΑ 6ΧΡΚΟΡ1Π-47Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear