ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Καρέκλες γραφείου με ρόδες τεμ.10
2. Καρέκλα Διευθυντική με ρόδες τεμ.1
Αριθμός Εντολής 122/12-10-2020
ΑΔΑ ΨΒΙΛΟΡ1Π-ΝΑ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear