ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AMBU ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ AMBU – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AMBU ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ AMBU

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Ασκός ανάνηψης ενηλίκων AMBU τεμ.3
2. Αποθεματικός ασκός για AMBU τεμ.8
Αριθμός Εντολής 112/16-09-2020
ΑΔΑ Ω2Ω6ΟΡ1Π-Υ45
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear