ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 116/22-09-2020
ΑΔΑ ΩΕ2ΨΟΡ1Π-ΨΚΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear