ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ9278 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ9278

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Εξωτερικός καθρέφτης θερμαινόμενος δεξιός τεμ.1
Γνήσιο Ανταλλακτικό Κωδικός : Α9068103193
2. Οπίσθιο φανάρι δεξιό τεμ.1 Γνήσιο Ανταλλακτικό
Κωδικός : Α0008260551
Αριθμός Εντολής 123/16-10-2020
ΑΔΑ Ψ664ΟΡ1Π-ΥΔΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear