ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΜΕΤΑΞΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΜΕΤΑΞΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ τεμ.1
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ &
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΜΕΤΑΞΑ
Αριθμός Εντολής 134 & 135/24-11-2020
ΑΔΑ Ω18ΑΟΡ1Π-Ε7Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear