ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Βρύση Νιπτήρα Τμχ.1
2. Σπιράλ Νιπτήρα Τμχ.1
3. Εργασίες αντικατάστασης βρύσης & σπιράλ νιπτήρα
Αριθμός Εντολής A.E. 28 & A.E. 29/06-04-2021
ΑΔΑ Ψ3ΤΦΟΡ1Π-Λ6Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear