ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΔΡΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ SPENCER 427 τεμ.10
ΠΛΑΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ SPENCER 427 τεμ.5
Αριθμός Εντολής 48/28-07-2021
ΑΔΑ Ψ4ΕΗΟΡ1Π-ΖΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear