ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 9/16UNF M (ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)
2) ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 10Χ125F
Αριθμός Εντολής ΑΕ 45/09-03-2022
ΑΔΑ 6ΙΛ4ΟΡ1Π-Α95
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear