ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΝΑΠΕ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 82/28-04-2021
ΑΔΑ ΨΕΛΙΟΡ1Π-8ΥΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear